Cenník

Vyšetrenia a poradenstvo

Vstupné vyšetrenie

21 €

Úvodná konzultácia v trvaní 30min, po ktorej následuje úvodná rehabilitácia v trvaní 30min. Tu preklepneme tvoj zdravotný stav. Porozprávame sa o problémoch, ktoré ťa trápia, a následne vyšetríme tvoje pohybové schopnosti. Výsledkom vyšetrenia je odporúčaný liečebný postup a vhodné tréningové metódy.

Vyšetrenie pohybového aparátu a pohybových schopností klienta. Pozostáva z rozhovoru – tzv. anamnézy, keď sa pýtame na druh ťažkostí alebo typ postihnutia, jeho charakteristiku, čas vzniku a dobu trvania, prípadne sprievodné prejavy. Zisťujeme aké pomocné vyšetrenia klient absolvoval (MRI, CT, RTG, sonografia, lekárske nálezy – je vhodné priniesť so sebou, resp. odfotiť do telefónu). Následne pristupujeme k samotnému objektívnemu zhodnoteniu stavu pohybového aparátu a pohybových schopností. Toto u nás vykonávame spojením vyšetrovacích postupov neurológie a fyzioterapie. Hodnotíme teda stav nervového systému, šľachovo-svalového systému, kĺbov a chrbtice (samotné vyšetrenie je predmetom kurzov, ktoré budú u nás usporadúvané). Po zhodnotení stavu pohybového systému tradičným klinickým vyšetrením klient absolvuje diagnostiku špecifickými funkčnými pohybmi tzv. SFMA (Selective Functional Movement Analysis), vďaka ktorej vieme oddiferencovať či je problém spôsobený tuhosťou tkanív, slabosťou svalu alebo nesprávnym motorickým vzorcom. V prípade vyšetrenia pred fitness tréningom u zdravých klientov, vykonávame diagnostiku prostredníctvom funkčných pohybov – FMS (Functional Movement Screen), ktoré sú komplexné a sú základnými pohybmi aj priamo pri našich tréningoch.

Konzultácia a ďalšie odporúčania 10min

11 €

Konzultácia alebo opakované vyšetrenie pohybových schopností, ktoré pomáha predísť zraneniam pri pohybe a športe. Túto možnosť môžeš využiť aj vtedy, ak u nás netrénuješ. Výsledkom konzultácie sú odporúčania pre ďalší liečebný postup a vhodné tréningové metódy.

Opakované konzultácie a vyšetrenia ohľadom porúch pohybového aparátu sú nevyhnutným predpokladom pre bezúrazovosť a predchádzanie zranení pri pohybe a športe. Tak aj klienti ktorí u nás netrénujú majú možnosť našej opakovanej diagnostiky a preventívnych vyšetrení pohybového aparátu. Výstupom sú odporúčania ďalšieho postupu vrátane vhodných tréningových metód.

Výživová analýza a vyšetrenie pohybovej zdatnosti

41 €

Ak chceš zhodiť zopár kíl alebo nabrať svaly, pomocou tejto analýzy ti vieme odporučiť vhodný jedálniček a tréningové metódy na mieru

Výživová analýza a vyšetrenie pohybovej zdatnosti sú určené pre klientov, ktorí plánujú trénovať za účelom zníženia telesnej hmotnosti resp naopak za účelom zvýšenia objemu svalstva. Vyšetrenie pohybovej zdatnosti je potom dôležitou súčasťou procesu na odporučenie tréningových metód, ktoré sú klienti schopní zvládnuť za požadovaným cieľom.

Vypracovanie individuálneho tréningového plánu

36 €

Poradíme ti, čo a ako cvičiť. Vytvoríme pre teba unikátny tréningový plán na mieru, v ktorom jednotlivé cviky prispôsobíme tvojim cieľom. Tréning si potom môžeš odmakať u nás, ale napríklad aj doma v obývačke.

Vypracovanie individuálneho tréningového plánu spočíva vo vyhotovení tréningov na mieru, so špecifickými cvikmi počtami opakovaní a sérií, so sledovaním želaného cieľa klienta. Tieto môže potom klient odcvičiť kdekoľvek – doma, vo fitku podľa vlastného výberu alebo u nás.

Individuálne cvičenia

Individuálna fyzioterapia 40-50 min **

36 €

Cvičenie na mieru pod dohľadom lekára. Využívame v ňom princípy našich programov, ale priebeh a výber tých správnych cvikov ušijeme na mieru tvojmu problému.

Použitie techník bližšie špecifikovaných v našich programoch, na mieru. Terapia je tzv. príčinná – riešime priamo problém ktorý ťažkosti spôsobuje, pokiaľ je to možné, špecifická – pre každý druh poruchy resp. ochorenia nasadzujeme iné postupy a metódy. Jedinečnosť spočíva v našom vybavení – na tzv. mäkké techniky využívame Theragun, čo je perkusný a vibračný prístroj využívaný poprednými trénermi a fyzioterapeutmi na celom svete. V indikovaných prípadoch je nenahraditeľnou pomôckou Red Cord. Základom terapie sú mäkké techniky, ART terapia v spojení s Neurokineziterapiou, mobilizácia podľa Mulligana s následným tejpovaním po mobilizácii a v indikovaných prípadoch Flossing.

Individuálny fyziotréning

36 €

Liečebný tréning na mieru. Pri cvičení aplikujeme princípy liečebnej telesnej výchovy, ktoré prispôsobujeme druhu ochorenia, či ťažkostí

Je liečebný tréning jednotlivca na mieru. Využite škôl liečebnej telesnej výchovy je prisposobené podľa druhu ochorenia, resp. ťažkostí.

Skupinové cvičenia

Permanentky

Permanentka na 9 vstupov - individuálny fyziotréning a tréning v našich programoch ***

301 €

Permanentka – individuálny tréning v programoch REHAB, FITNESS a FITNESS & REHAB

Doplnkové metódy

Kineziotaping 1cm

0.10 €

Vysvetlivky