Rehab

Prekonaj obmedzenia! Pomôžeme ti vrátiť sa späť do bežného života.

Rehabilitácia je vhodná pre ľudí s obmedzením v pohybe, ktorí trpia poruchou, poškodením, či ochorením pohybového aparátu, prípadne následkami úrazu.

Rehab je pre teba, ak ťa trápia...

Problémy s chrbticou, bolesti chrbtice
Poškodenie chrbtice s následkami
Problémy s kĺbami, bolesti kĺbov
Stavy po úraze kĺbov
Poškodené kĺby
Degeneratívne problémy
Artróza, artritída
Pomalá hybnosť rúk a nôh
Problémy s chôdzou
Poruchy rovnováhy
Oslabenie sily
Poškodenie miechy, nervov

Vstupné vyšetrenie

Skôr než začneme s rehabilitáciou, je potrebné absolvovať vstupné vyšetrenie. Spolu sa pozrieme sa na tvoj zdravotný stav, a tomu prispôsobíme najvhodnejšie riešenie.
Cena: 20€

Vybrať termín

Moderné postupy

Do tradičných metód vnášame západný vietor. Pri rehabilitácii používame efektívne postupy, ktoré sú bežnou praxou západných krajín.

Komplexné riešenia

Rehabilitáciou a správnym cvičením pomáhame obnoviť stratenú hybnosť. Neliečime iba následky, vždy hľadáme konkrétnu príčinu zdravotného problému.

Lekár a fyzioterapeut v jednom

Celkový stav posudzuje MUDr. Lazar. Ako neurológ z medicínskeho hľadiska vie odporučiť odbornú liečbu a ako fyzioterapeut dokáže posúdiť pohybové vzorce a ich chyby.

Odborný dohľad

Pri výbere rehabilitačných metód vychádzame z výsledkov vstupného vyšetrenia. Cvičenia a procedúry volíme podľa stavu pacienta, na ktorého pri každom cvičení dohliada odborník.

Rehab programy

Pozri si predpripravené cvičenia pre program REHAB. Všetky cvičenia v REHAB sa cvičia individuálne.

Nezabudni, že pred začatím prvej rehabilitácie musíme poznať tvoj zdravotný stav. Preto je najskôr potrebné absolvovať vstupné vyšetrenie, ktoré stojí 20 EUR.

Vybrať termín

Zdravý chrbát

Rehabilitácia, ktorá lieči poruchy a ochorenia chrbtice.

Program vhodný pre ľudí po úrazoch, operáciách, s vrodenými alebo získanými ochoreniami a ľudí s bolesťami, ktoré vyplývajú z nesprávneho držania tela. Stuhnuté svalstvo uvoľňujeme polohovaním, tlakom alebo ťahom. Pri rehabilitácii využívame Mechanickú diagnostiku a terapiu (MDT) a zariadenie Red Cord.

Viac info

Zdravý chrbát

Zdravý chrbát je program zameraný na rehabilitáciu porúch a ochorení chrbtice. Spoločným menovateľom týchto stavov býva bolesť, a to buď priamo v mieste poruchy, či poškodenia alebo bolesť prenesená do vzdialenejšej časti tela – končatiny, brucha, záhlavia. Tieto ťažkosti vyplývajú vo veľkej časti z nesprávneho držania tela, či nerovnováhy svalových skupín trupu a chrbta. Ďalšiu skupinu osôb trpiacich bolesťami vertebrogénneho pôvodu (z chrbtice) tvoria stavy po úrazoch, operáciách a viaceré typy vrodených, ale aj získaných chorôb.

Princíp postupov v programe Zdravý chrbát

V programe Zdravý chrbát používame súbor viacerých druhov rehabilitačných metód a postupov liečebnej telesnej výchovy, tak aby sme riešili priamo príčinu bolesti, resp. poruchy alebo ochorenia chrbtice. Všeobecne sú cviky zamerané na zmiernenie bolesti polohovaním, tlakom alebo ťahom štruktúr chrbta, uvoľnenie stuhnutého svalstva chrbta, posilnenie svalstva telesného jadra, vyrovnanie nerovnováhy svalstva pravej a ľavej strany trupu a svalstva brucha a chrbta.

Jednotlivé postupy v metodike Zdravý chrbát – Red Cord

V prípade programu Zdravý chrbát využívame najmä metódu a zariadenie Red Cord. Toto pozostáva zo sústavy lán, slučiek a kladiek. Historicky sa odvíja od zariadení určených na trakcie. Mechanizmom týchto je oddiaľovanie kĺbnych plôšok, resp. natiahnutie mäkkých štruktúr chrbtice a kĺbov. Princíp zariadenia Red Cord je zdokonalený o pružnosť lán a možnosť stranového náklonu slučiek, v ktorých spočíva váha cvičiaceho. Slučky sú uchytené lanami o kladky, ktoré umožňujú pohyb do strán, pričom je cvičiaci umiestnený v polohe kedy dochádza k uvoľneniu bolesti chrbta, aktivácii oslabených a inaktívnych svalových skupín. Týmto princípom sa snažíme o korekciu chybných vzorcov svalovej aktivácie. Zariadenie používame aj podľa princípu trakcie, kedy oddiaľovaním kĺbnych plôšok a naťahovaním mäkkých tkanív chrbtice uvoľňujeme tlak na nervové štruktúry, čím zmierňujeme bolesť.

Jednotlivé postupy v metodike Zdravý chrbát – Ostatné postupy

Ako pomocnú metódu v indikovaných prípadoch (väčšinou akútne resp. subakútne stavy) využívame v našom programe školu podľa McKenzieho, nazývanú aj Mechanická diagnostika a terapia – MDT. Ide o polohovanie pacienta s cieľom centralizácie bolesti. Pacienta nastavujeme do polohy, kedy dochádza ku spresneniu bolesti celej oblasti do jedného bodu alebo ústup prenesenej bolesti (bolesť pri poškodení chrbtice vyžaruje do vzdialenejších oblastí tela). Opakovaním cvikov dochádza k postupnému oslabeniu až vymiznutiu bolesti. Po ošetrení Red Cord-om v rámci programu Zdravý chrbát pacient prechádza v rámci jednej hodiny na cviky Dynamickej Neuromuskulárnej stabilizácie. Tu sa naučí tzv. bráničnému dýchaniu, pri ktorom zapája stabilizačné svalstvo telesného jadra a následne precvičuje cviky vo vývojových polohách dieťaťa – podľa Vojty. U pacientov so skúsenosťami v bráničnom dýchaní dopĺňame program Zdravý chrbát o cviky typu „plank“ v rôznych variáciách podľa dr. McGilla.

Zdravý chrbát Plus

Rehabilitácia, ktorá lieči závažnejšie poruchy a ochorenia chrbtice.

Program vhodný pre ľudí, ktorí trpia následkami poškodenia nervov alebo miechy. Rehabilitáciou sa snažíme regenerovať poškodené tkanivá a obnoviť ich pôvodnú funkciu. Využívame pri tom kombináciu viacerých metód, ako Elektromyostimulácia, Maitlandova metóda a Flossing.

Viac info

Zdravý chrbát plus

Zdravý chrbát plus je program zameraný na liečbu závažnejších porúch, či poškodení a ochorení chrbtice. Metodika je obdobná ako pri programe Zdravý chrbát, avšak v programe Zdravý chrbát plus kladieme dôraz priamo na obnovu funkcie poškodených častí chrbtice, tkanív a svalov, ktoré majú zhoršenú inerváciu v dôsledku poškodenia nervov alebo miechy.

Princíp postupov v programe Zdravý chrbát plus

Okrem škôl používaných aj programe Zdravý chrbát, aplikujeme metódy fyzikálnej liečby a manuálnej terapie. Princípom je zlepšenie regenerácie postihnutých tkanív – medzistavcových platničiek, svalov, šliach, kĺbov, nervov a obnova ich pôvodnej funkcie.   

Jednotlivé postupy v metodike Zdravý chrbát plus – Elektromyostimulácia

Elektromyostimulácia je fyzikálna liečba, ktorá predstavuje elektrickým impulzom navodenú kontrakciu svalu. Na postup používame prístroj Compex so špecifickým programom vytvorený vedúcou spoločnosťou vo výrobe fyzioterapeutických prístrojov – Chattanooga. Princípom je kontrakcia svalov vyradených z činnosti v dôsledku poškodenia chrbtice, nervu alebo miechy. Taktiež stimulujeme svalstvo udržiavajúce vzpriamený postoj a svalstvo oslabené, či inaktivované v dôsledku nesprávnych stereotypov pohybu. Takto stimulované svalstvo následne zapájame do koordinovanej činnosti pri rôznych cvikoch. Metóda je výsledkom výskumu obnovy hybnosti končatín u pacientov s poškodenu miechou. Na Slovensku sa mu venuje a rozvíja ho výhradne MUDr. Lazar – zakladateľ Fitcoregym.  

Jednotlivé postupy v metodike Zdravý chrbát plus – Maitlandova metóda

Je formou manipulácie a mobilizácie kĺbov. Samotná mobilizácia spočíva v obnovení prirodzeného rozsahu pohybu v kĺbe jeho tlakom, ťahom či posuvom. Obmedzenie pohybu kĺbu a následne aj bolesť v oblasti kĺbu býva dôsledkom rôznych ochorení, či stavov po úraze. V kĺbe po mobilizácii dochádza okrem obnovy pohyblivosti k lepšiemu prekrveniu a výžive, celkovo obnove jeho funkcie. Maitlandova metóda berie v úvahu rôznorodosť samotnej zmeny v kĺbe a samotný typ manipulácie je potom prispôsobený typu poškodenia či ochorenia.

Jednotlivé postupy v metodike Zdravý chrbát plus – Flossing

Flossing je technika ovíjania trupu resp. kĺbov pružnou gumenou páskou a následný súbor cvikov zameraný na pohyb v ovinutom kĺbe alebo segmente chrbtice. Tlak na ovinuté štruktúry spôsobí kĺzavý pohyb okolitých tkanív po hlbšej kosti, čím dochádza k rozvinutiu mäkkých tkanív v okolí. Po sňatí pásky sa obnoví prekrvenie stiahnutých tkanív a dochádza k fenoméniu hyperémie a opuchu – zvýšenému prekrveniu, čím sa k tkanivám krvou dostáva omnoho viac živín a zlepšuje sa ich regenerácia.

Mobilita

Rehabilitácia, ktorá lieči poruchy pohybu.

Program vhodný pre ľudí, ktorí majú oslabené končatiny, problémy s chôdzou alebo rovnováhou. Cvičením sa snažíme obnoviť prirodzený rozsah pohybu a posilniť oslabené svalstvo postihnutej časti tela. Využívame pri tom rôzne metódy, ktoré kombinujeme podľa typu poruchy.

Viac info

Mobilita

V tomto programe nám ide v prvom rade o obnovenie prirodzeného rozsahu pohybu končatiny, posilnenie svalstva končatiny a úpravu svalovej nerovnováhy.

Princíp postupov v programe Mobilita

Na dosiahnutie tohto cieľa využívame princíp neurofacilitácie – oslabené svalové skupiny stimulujeme elektricky, čím dochádza ku kontrakcii svalu. Voľový pohyb, ktorý by normálne nebol možný, je uskutočnený s výpomocou elektrostimulácie zapájaného svalstva. Taktiež uplatňujeme princíp neuromodulácie, kedy sa snažíme pacienta naučiť bežnému pohybu pomocou prídavných svalov, ktoré majú zachovanú inerváciu. V prípade porúch koordinácie pohybu sa snažíme pohyb rozložiť a pomocou viacerých prístrojov naučiť nanovo.  

Jednotlivé postupy v programe Mobilita – strečing, medical jóga

Základom normálneho rozsahu pohybu v kĺbe je elasticita okolitých tkanív a normálna štruktúra povrchov kostí, ktoré sa v kĺbe stýkajú. Po úrazoch, či pri ochoreniach kĺbového systému a chrbtice (tu je to najbadateľnejšie u pacientov po operácii hernie medzistavcovej platničky) tkanivá tuhnú, vytvárajú sa tzv. fibrózne adhézie a v najzávažnejších prípadoch môže vznikať kontraktúra, ktorá neumožňuje pohyb v kĺbe. Naťahovaním dotyčného svalu a aktiváciou svalov, ktoré pôsobia antagonisticky ku svalu skrátenému, resp. fibrózne zmenenému, obnovujeme pohyblivosť v kĺbe.

Jednotlivé postupy v programe Mobilita – Elektrostimulácia

V programe mobilita využívame opäť elektrostimuláciu, taktiež na aktiváciu oslabeného svalstva, tentokrát na končatinách. Klient je inštruovaný aby sa snažil vykonávať normálny pohyb končatinou, pričom oslabené svalové skupiny sú elektricky stimulované a trénované špecifickými cvikmi. Takto vieme dosiahnuť posilnenie aj svalov ktoré čiastočne stratili inerváciu.

Jednotlivé postupy v programe Mobilita – nestabilné plošiny a rotopédy

Koordinácia pohybu tela, rúk a nôh je predpokladom chôdze. Pri poškodení ktoréhokoľvek článku reťazca pohybu pri chôdzi, vznikajú chybné alebo náhradné vzorce. Následne sa takéto vzorce zapamätajú ako normálny pohyb a aj po vyliečení príčiny, či obmedzenia chôdze táto zostáva dlhodobo zhoršená. Pomocou kordinačných cvičení na nestabiliných plošinách a rotopédoch dokážeme zle zapamätané pohybové vzorce rozhodiť a opätovne nahradiť správnymi.

Individuálna fyzioterapia

Individuálne cvičenie na mieru.

Program vhodný pre ľudí s konkrétnymi ťažkosťami, ktorým prispôsobujeme priebeh cvičenia. Vhodnými cvikmi na mieru sa snažíme odstrániť problém, ktorý ťažkosti spôsobuje. Pri cvičení využívame najmä mäkké techniky, Red Cord, ART terapiu v spojení s Neurokineziterapiou a mobilizáciu.

Viac info

Individuálna fyzioterapia

Použitie techník bližšie špecifikovaných v našich programoch, na mieru. Terapia je tzv. príčinná – riešime priamo problém ktorý ťažkosti spôsobuje, pokiaľ je to možné, špecifická – pre každý druh poruchy resp. ochorenia nasadzujeme iné postupy a metódy. Jedinečnosť spočíva v našom vybavení – na tzv. mäkké techniky využívame Theragun, čo je perkusný a vibračný prístroj využívaný poprednými trénermi a fyzioterapeutmi na celom svete. V indikovaných prípadoch je nenahraditeľnou pomôckou Red Cord. Základom terapie sú mäkké techniky, ART terapia v spojení s Neurokineziterapiou, mobilizácia podľa Mulligana s následným tejpovaním po mobilizácii a v indikovaných prípadoch Flossing.

Alebo nám napíš, ak sa najskôr potrebuješ poradiť.

Napíš nám